Człowiek - najlepsza inwestycja
AKTUALNOŚCI

analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia

opracowanie metodologii profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy do stosowania przez psz

2014-01-28
Zakończono realizowany z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projekt „Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia".
czytaj więcej
2014-01-25
Ukazały się dwie publikacje prezentujące rezultaty projektu - poradnik profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy oraz raport z prac badawczo-rozwojowych.
czytaj więcej
2014-01-22
W dniu dzisiejszym w Warszawie odbyła się – podsumowująca realizację projektu – ogólnopolska konferencja pn. „Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia”.
czytaj więcej

Zespół badawczy

prof. dr hab. Zenon Wiśniewski – koordynator projektu

prof. dr hab. Tadeusz Kufel

dr Aleksandra Bronk

dr Edward Dolny

dr Barbara Jaskólska

dr Monika Maksim

dr Michał Pietrzak

dr Agnieszka Szulc

dr Dominik Śliwicki

dr Monika Wojdyło-Preisner

dr Kamil Zawadzki