Człowiek - najlepsza inwestycja
AKTUALNOŚCI

analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia

opracowanie metodologii profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy do stosowania przez psz

2014-01-28
Zakończono realizowany z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projekt „Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia".
czytaj więcej
2014-01-25
Ukazały się dwie publikacje prezentujące rezultaty projektu - poradnik profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy oraz raport z prac badawczo-rozwojowych.
czytaj więcej
2014-01-22
W dniu dzisiejszym w Warszawie odbyła się – podsumowująca realizację projektu – ogólnopolska konferencja pn. „Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia”.
czytaj więcej

Publikacje

Poradnik profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy
Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem. Teoria i praktyka.


Raport z prac badawczo-rozwojowych
Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce. Diagnoza i metody zapobiegania.

Narzędzia do diagnozowania stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem

Kwestionariusz BLMP
Instrukcja wypełniania kwestionariusza BLMP

Kwestionariusz logitowy
Instrukcja wypełniania kwestionariusza logitowego

Prezentacja z konferencji końcowej, która odbyła się w Warszawie w dniu 22 stycznia 2014 roku
Prezentacja konferencja końcowa