Człowiek - najlepsza inwestycja
AKTUALNOŚCI

analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia

opracowanie metodologii profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy do stosowania przez psz

2014-01-28
Zakończono realizowany z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projekt „Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia".
czytaj więcej
2014-01-25
Ukazały się dwie publikacje prezentujące rezultaty projektu - poradnik profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy oraz raport z prac badawczo-rozwojowych.
czytaj więcej
2014-01-22
W dniu dzisiejszym w Warszawie odbyła się – podsumowująca realizację projektu – ogólnopolska konferencja pn. „Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia”.
czytaj więcej

Zakończenie realizacji projektu [2014-01-28]


Zakończono realizowany z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez zespół pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu projekt „Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia – opracowanie metodologii profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy do stosowania przez PSZ”. Wypracowane rezultaty projektu, w tym narzędzia do profilowania osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy, można pobrać z podstrony "Publikacje". Projekt zrealizowano w okresie od 29.03.2012 r. do 28.01.2014 r. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.