Człowiek - najlepsza inwestycja
AKTUALNOŚCI

analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia

opracowanie metodologii profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy do stosowania przez psz

2014-01-28
Zakończono realizowany z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projekt „Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia".
czytaj więcej
2014-01-25
Ukazały się dwie publikacje prezentujące rezultaty projektu - poradnik profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy oraz raport z prac badawczo-rozwojowych.
czytaj więcej
2014-01-22
W dniu dzisiejszym w Warszawie odbyła się – podsumowująca realizację projektu – ogólnopolska konferencja pn. „Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia”.
czytaj więcej

Publikacje prezentujące rezultaty projektu [2014-01-25]


Ukazały się dwie publikacje prezentujące rezultaty projektu:

  • Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem. Teoria i praktyka. Poradnik profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy.
  • Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce. Diagnoza i metody zapobiegania. Raport z prac badawczo-rozwojowych.

Wersje elektroniczne obu publikacji wraz z narzędziami do profilowania osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy można pobrać z podstrony "Publikacje".