Człowiek - najlepsza inwestycja
AKTUALNOŚCI

analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia

opracowanie metodologii profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy do stosowania przez psz

2014-01-28
Zakończono realizowany z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projekt „Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia".
czytaj więcej
2014-01-25
Ukazały się dwie publikacje prezentujące rezultaty projektu - poradnik profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy oraz raport z prac badawczo-rozwojowych.
czytaj więcej
2014-01-22
W dniu dzisiejszym w Warszawie odbyła się – podsumowująca realizację projektu – ogólnopolska konferencja pn. „Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia”.
czytaj więcej

Konferencja podsumowująca realizację projektu [2014-01-22]


W dniu dzisiejszym w Warszawie odbyła się – podsumowująca realizację projektu – ogólnopolska konferencja pn. „Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia”. W trakcie konferencji zespół badaczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  zaprezentował wypracowane rezultaty projektu, w tym narzędzia do profilowania osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy. Spotkanie podsumował prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski z Uniwersytetu Łódzkiego, pełniący jednocześnie rolę recenzenta projektu z ramienia Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. Program konferencji objął następujące zagadnienia merytoryczne:
  • Współczesne uwarunkowania polityki rynku pracy – prof. dr hab. Zenon Wiśniewski
  • Założenia metodologiczne projektu badawczego – dr Monika Wojdyło-Preisner
  • Profilowanie bezrobotnych – podstawy teoretyczne i doświadczenia zagraniczne – dr Monika Wojdyło-Preisner
  • Determinanty długotrwałego bezrobocia w opinii pracowników PSZ – dr Aleksandra Bronk
  • Charakterystyki długotrwale bezrobotnych w świetle danych z SyriuszaSTD  i informacji zebranych w drodze badań sondażowych – dr Edward Dolny
  • Metodologia i narzędzia do profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy – dr Monika Maksim
  • Podsumowanie. Możliwości wykorzystania osiągnięć projektu w praktyce – prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, środowiska akademickiego oraz instytucji związanych z rynkiem pracy i organizacji pozarządowych.